MENU

Bestuursvragen beantwoorden

Bestuursvragen beantwoorden

Het bestuur kan met al haar vragen terecht bij haar vaste relatie beheerder. Mochten we het een keer niet weten, dan verwijzen we graag door naar een specialist.

Notulen opstellen en publiceren

Na de vergadering stellen wij de notulen in concept op en stellen wij deze beschikbaar aan de leden.

Jaarvergadering bijwonen, presentie controleren en stemmen tellen

Tijdens de vergadering controleren wij de aanwezigheid, tellen we de stemmen en staan wij het bestuur met raad en daad bij.

Vergaderlocatie reserveren

In overleg met het bestuur zoeken en reserveren wij graag een locatie voor de jaarvergadering.

Presentielijst beschikbaar stellen

Voor de vergadering leveren wij een presentielijst met daarop de namen van de actuele eigenaren en het aantal stemmen.

Vergaderoproep opstellen en verzenden

Uiterlijk 17 dagen voor de vergadering versturen wij de vergaderoproep inclusief agenda en volmachtformulier.

Jaarvergadering initiëren

Bij aanvang van het boekjaar nemen wij het initiatief om een vergaderdatum te plannen. Zodra in overleg met het bestuur de datum is gereserveerd, krijgen de leden een notificatie zodat zij de datum direct in hun agenda kunnen zetten.

Eigenaarsregister bijhouden

Op basis van het Kadaster en informatie van notarissen zorgen wij ervoor dat het eigenaarsregister altijd actueel is. Leden kunnen zelf online hun contactgegevens actualiseren.

Administratie online inzien

Via www.mijn-huishouding.nl heeft u 24 uur per dag, 7 dagen per week online inzage in de complete VvE-administratie. Hiervoor gebruiken wij al 10 jaar alle mogelijkheden van Twinq.