MENU

Kosten VvE Beheer tarieven

De kosten VvE beheer zijn te verdelen in het vaste VvE beheer tarief en de kosten voor incidentele werkzaamheden. De vaste VvE beheer tarieven zijn afhankelijk van het aantal woningen en bedrijfsruimten. Wilt u de VvE beheer tarieven voor uw VvE weten? Vul onderaan enkele gegevens in en ontvang (na een korte controle) vrijwel direct een kosteloze en vrijblijvende VvE beheer offerte uw mailbox!

Kosten VvE beheer

De kosten VvE beheer worden bij kleine VvE’s voornamelijk bepaald door de vaste kosten en bij grote VvE’s door de variabele kosten. Iedere VvE, groot of klein, kent een aantal vaste kosten. Deze vaste VvE beheer kosten worden bij kleine VvE’s met minder eigenaren gedeeld waardoor de VvE beheer kosten per appartement voor kleine VvE’s relatief hoog zijn. Vaste jaarlijkse kosten zijn bijvoorbeeld de Twinq softwarelicentie, de kosten voor het voorbereiden, bijwonen en notuleren van een vergadering van eigenaars (overdag EUR 602 en ’s avond’s € 906,07), de kosten voor 24-uurs storingsdienst van € 275,- etc. De kosten VvE administratie zijn minder dan voor een uitgebreid pakket inclusief techniek.

VvE Beheer tarieven

De tarieven VvE beheer bestaan uit de kosten plus de vergoeding administrateur VvE. Doordat VvE’s met een begroting werken die niet overschreden mag worden, is het gebruikelijk dat voor het VvE Beheer een vast tarief wordt afgesproken. Dit vaste VvE Beheer tarief is dan alleen voor voorspelbare periodiek terugkerende werkzaamheden. Overigens worden beheertarieven exclusief BTW gecommuniceerd. Het VvE BTW tarief is 21%.

Tarieven extra VvE diensten

Onderstaande werkzaamheden worden doorbelast aan de betreffende eigenaar en komen dus niet ten laste
van de VvE.

Eerste betalingsherinnering kosteloos
Tweede betalingsherinnering kosteloos
Derde betalingsherinnering (aanmaning) € 12,40
Vierde betalingsherinnering (laatste aanmaning) € 20,66
Gerechtsdeurwaarder Conform de Wet Incassokosten
Notarisverklaring verkoper € 95,00 aan verkoper
Mutatie en welkomstinformatie koper € 95,00 aan koper
Doorbelasting privékosten € 15,00
Afrekening nutsvoorziening € 23,57 per aansluiting

Tarieven voor extra werkzaamheden buiten de pakketten:

Administratie appartementsrecht parkeren/berging € 15,26 per parkeerplaats
Technisch beheer parkeergarage € 15,26 per parkeerplaats
Behandeling storing/schade buiten contract € 41,32 per verzoek
Verzenden vergaderoproep, agenda en volmacht € 87,00
Bijwonen extra ledenvergadering tijdens kantoortijd € 393,00
Bijwonen extra ledenvergadering buiten kantoortijd € 719,00
Uitwerken, verzenden en publiceren notulen € 199,00
Overige werkzaamheden beheerder € 90,00 per uur
Overige werkzaamheden senior beheerder € 116,00 per uur

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW en gelden voor het kalenderjaar 2023.

verhoging per 1 januari 2023: 8,9%
verhoging per 1 januari 2022: 2,3%
verhoging per 1 januari 2021: 1,3%
verhoging per 1 januari 2020: 2,5%

Bereken uw VvE beheer tarief

Bezig met versturen