MENU

gegevens

Altijd controle over uw gegevens ? Log in op www.mijn-huishouding.nl en actualiseer uw e-mailadres en telefoonnummers ! Zodoende mist u geen informatie en kunnen wij u bereiken in het geval van een calamiteit zoals een lekkage.

Onderstaande gegevens kunt u zelf online aanpassen:

 • E-mailadres (belangrijk voor informatie)
 • Geslacht
 • Woonadres
 • Postadres
 • Telefoonnummers (belangrijk in het geval van een calamiteit)
 • Telefoonnummers en e-mailadres per contactpersoon
 • Wachtwoord

Om uw gegevens in te zien of te wijzigen, doet u het volgende:

 • Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord
 • Klik rechtsboven op “Mijn gegevens”
 • Bekijk uw gegevens zoals deze in onze administratie zijn opgenomen
 • Gegevens onjuist of onvolledig? Klik op “Geregistreerde gegevens aanpassen”
 • Wachtwoord wijzigen? Klik op “Wachtwoord wijzigen”

De volgende zaken kunt u niet zelf aanpassen:

 • Contactpersonen verwijderen: het ledenregister omvat de namen van de eigenaren van het appartement. De gegevens worden door ons alleen aangepast wanneer wij via een notaris hebben vernomen dat er een eigendomsoverdracht heeft plaats gevonden. Dus ook bij scheiding of overlijden dient een notaris met ons contact op te nemen. Zie de informatie over verkoop.
 • Bankrekeningnummers wijzigen: voor uw veiligheid kan een bankrekeningnummer voor automatische incasso alleen gewijzigd worden door het insturen van een ingevuld en ondertekend incassoformulier. Zie de informatie over VvE-bijdrage.