MENU

jaarvergadering

Stap 1: Kies een vergaderdatum en bel uw relatie beheerder

In onderstaande kalender kunt u zien op welke dagen reeds vergaderingen zijn gepland. Er kunnen maximaal twee vergaderingen op dezelfde dag gepland worden. Indien er reeds een vergadering gepland staat, bestaat de kans dat uw relatiebeheerder reeds bezet is. Daarom is telefonisch overleg altijd noodzakelijk. LET OP: dagen die nog niet bezet zijn, kunnen inmiddels vergeven zijn. Het reserveren kan daarom alleen telefonisch. Aan onderstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Stap 2:  Bespreek de vergaderlocatie en meld de extra vergaderonderwerpen

De jaarvergadering kent een flink aantal standaardonderwerpen zoals vaststelling van het aantal stemmen, notulen, jaarrekening, begroting en bijdragen, verslag van de kascommissie, benoeming van bestuurs- en commissieleden en niet in de laatste plaats de besluitvorming rondom groot onderhoud. Deze onderwerpen leggen flink beslag op de beschikbare vergadertijd zodat er ruimte is voor maximaal 3 extra onderwerpen.