MENU

naamplaatje sleutels

Naamplaatje

Omdat een naamplaatje slechts ten dienste staat van 1 appartement, is een naamplaatje een privézaak. Echter, veel VvE’s willen graag een bellenbord met een uniforme uitstraling en stellen daarom eisen aan het uiterlijk van het naamplaatje. Deze eisen kunnen zijn vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Deze VvE’s bieden haar leden vaak de mogelijkheid om kosteloos een eerste naamplaatje te bestellen.

Indien u een naamplaatje wilt bestellen, kunt u hiertoe een reparatieverzoek indienen door in te loggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Vermeld duidelijk de gewenste tekst. Voor uw eigen veiligheid wordt u geadviseerd om geen voornamen of geslachtsaanduidingen te gebruiken. Voorbeeld: De heer Joop Visser en mevrouw Karin Jansen adviseren wij de volgende tekst: ‘J. Visser en K. Jansen’.

In het geval dat uw VvE u niet de mogelijkheid biedt om een naamplaatje te bestellen, zullen wij u berichten dat we de bestelling niet mogen aannemen.

Sleutels

Sleutels zijn privé-eigendom en een appartementseigenaar is dus zelf verantwoordelijk voor het laten (bij)maken van sleutels. Voor het laten maken van een extra sleutel is het soms noodzakelijk dat u door middel van een certificaat aantoont dat u daadwerkelijk de eigenaar bent. Betreft het een sleutel van een gemeenschappelijke toegangsdeur, dan wordt het certificaat door een VvE-bestuurder bewaard. Ter voorkoming van verlies of misbruik wordt dit certificaat niet uitgeleend.

Om u in staat te stellen een extra sleutel te laten maken, staat een scan van een eventueel certificaat op het beveiligde gedeelte van Mijn HuisHouding. Een print van deze scan kunt u overhandigen aan de sleutelmaker. Omdat het slechts een print is, kan de sleutelmaker om extra bewijs vragen zoals uw legitimatiebewijs en een kopie van een bankafschrift waaruit blijkt dat u op het aangegeven adres woont. Ook mag u de sleutelmaker met ons laten bellen om te verifieren dat u de eigenaar van het betreffende appartement bent.

Bent u op zoek naar een scan van een sleutelcertificaat, log dan in met uw gebruikersnaam en wachtwoord en kijk op het prikbord of onder het kopje ‘De VvE en de appartementen’. Indien er geen certificaat op de site staat, dan hebben wij deze niet in beheer en dient u contact op te nemen met het bestuur van de VvE.