MENU

storing

Galerijlamp defect, portiekdeur sluit niet goed of de lift staat stil? Veel voorkomende storingen die u 24 uur per dag bij ons kunt melden.

Hoe meld ik een storing?

  1. Betreft de storing een gemeenschappelijke of privézaak?
    1. Privézaak: U dient zelf een herstelbedrijf te zoeken en opdracht te geven
    2. Gemeenschappelijke zaak: ga naar vraag 2.
  2. Wat is de urgentie van de storing?
    1. Geen spoed: Meld de storing digitaal (inloggen > storingen en reparaties > reparatieverzoek melden)
    2. Spoed: Meld de storing door in te loggen en bel met 020-4226570

Alleen een storing betreffende een gemeenschappelijke zaak kunt u melden bij de VvE. Voor een storing aan een privézaak dient u zelf een herstelbedrijf in te schakelen.

Wanneer spoed ?

Bij een gevaar voor de gezondheid, toenemende economische schade of uitval van nutsvoorzieningen (verwarming, water, licht, lift) dient een storing met spoed te worden verholpen. In dergelijk geval, vragen wij u om de storing niet alleen digitaal te melden maar ook telefonisch onder onze aandacht te brengen. Dat kan 24 uur per dag op 020-4226570.

Gemeenschappelijke versus privé

Gemeenschappelijke zaken zijn die zaken die door meerdere eigenaren gebruikt worden. Denk hierbij aan de dragende muren, de gevels (inclusief de kozijnen met glas), de dakbedekking maar ook de lift, het trappenhuis en de gemeenschappelijke verlichting.

Schade als gevolg van een storing

Wanneer een defect aan een gemeenschappelijke zaak schade in uw appartement heeft veroorzaakt, kunt u de schade melden bij de VvE ter indiening bij de opstalverzekering. Zie schade