MENU

verkoop

U gaat uw appartement verkopen? Daar komt veel bij kijken ! Gelukkig heeft u met de HuisHouding alles strak geregeld.

Makelaar

Bij verkoop van uw appartement willen de kopers van alles weten over het gebouw en de Vereniging van Eigenaren. De makelaar zal u vragen om de jaarrekening, de begroting, de notulen, het meerjaren onderhoudsplan etc. Al deze gegevens vindt u op www.mijn-huishouding.nl. Omdat wij geen informatie aan derden (mogen) verstrekken, zult u zelf deze gegevens moeten verzamelen en aan de makelaar overhandigen.

Notaris

De daadwerkelijke overdracht vind plaats bij een notaris. De verkoper en de notaris hebben de wettelijke plicht om de overdracht tijdig aan de VvE te melden. Daarbij dient de notaris een verklaring op te vragen omtrent een eventuele betaalachterstand van de verkoper en het aandeel van de verkoper in het reservefonds. Een achterstand wordt door de notaris verrekend en over het aandeel in het reservefonds wordt geen overdrachtsbelasting gerekend.

Stookkosten

Indien in uw gebouw een collectieve verwarmingsinstallatie aanwezig is waarbij de stookkosten via de VvE bij u in rekening wordt gebracht, zal bij de notaris een waarborgsom van EUR 500,- in rekening worden gebracht. Voor teruggave is het belangrijk dat u ons informeert over uw nieuwe adres. Het advies is om niet van bankrekeningnummer te veranderen.