MENU

Kascommissievragen beantwoorden

Kascommissievragen beantwoorden

Vragen van de kascommissie beantwoorden we uiteraard graag.

Periodieke bijdragen berekenen

Op basis van de begroting berekenen we het bedrag dat iedere eigenaar maandelijks moet betalen. Hierbij zien we erop toe dat de in de splitsingsakte genoemde verdeelsleutels correct worden toegepast.

Herbouwwaarde periodiek laten taxeren

Contracten voor periodiek onderhoud beheren

Contracten voor periodiek onderhoud maken we online inzichtelijk en houden we bij.

Bestuursvragen beantwoorden

Het bestuur kan met al haar vragen terecht bij haar vaste relatie beheerder. Mochten we het een keer niet weten, dan verwijzen we graag door naar een specialist.

Inkoopfacturen betalen

Inkoopfacturen betalen wij pas na akkoord door het bestuur en dubbele controle door ons zelf.

Wanbetalers herinneren en aanmanen

Eigenaren met een betaalachterstand sturen wij twee vriendelijke en kosteloze herinneringen. Wanneer ook na dringende aanmaningen geen betaling volgt, kennen wij de weg naar de gerechtsdeurwaarder.

Betalingsachterstanden melden

Het bestuur heeft op ieder moment online inzage in de actuele betalings(achter)standen van de leden.

Reservefondsaandeel berekenen

Ten bate van de aangifte voor de inkomstenbelasting berekenen wij voor iedere eigenaar zijn aandeel in het reservefonds, rekening houdend met de in de splitsingsakte genoemde breukdelen.

Exploitatieresultaat reserveren

Conform besluit van de vergadering verrekenen wij een exploitatie-overschot of een -tekort met het reservefonds.