MENU

Kascommissievragen beantwoorden

Kascommissievragen beantwoorden

Vragen van de kascommissie beantwoorden we uiteraard graag.

Periodieke bijdragen berekenen

Op basis van de begroting berekenen we het bedrag dat iedere eigenaar maandelijks moet betalen. Hierbij zien we erop toe dat de in de splitsingsakte genoemde verdeelsleutels correct worden toegepast.

Schades bij de verzekering indienen

Door leden gemelde schades sturen wij door naar de verzekeringsmaatschappij.

Storingen aannemen en reparaties opdragen

Storingen kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week worden gemeld. Wij zorgen ervoor dat de juiste leverancier opdracht krijgt om de storing te verhelpen. Indien nodig zelfs buiten kantoortijd.

Herbouwwaarde periodiek laten taxeren

Contracten voor periodiek onderhoud beheren

Contracten voor periodiek onderhoud maken we online inzichtelijk en houden we bij.

Bestuursvragen beantwoorden

Het bestuur kan met al haar vragen terecht bij haar vaste relatie beheerder. Mochten we het een keer niet weten, dan verwijzen we graag door naar een specialist.

Notulen opstellen en publiceren

Na de vergadering stellen wij de notulen in concept op en stellen wij deze beschikbaar aan de leden.

Jaarvergadering bijwonen, presentie controleren en stemmen tellen

Tijdens de vergadering controleren wij de aanwezigheid, tellen we de stemmen en staan wij het bestuur met raad en daad bij.

Vergaderlocatie reserveren

In overleg met het bestuur zoeken en reserveren wij graag een locatie voor de jaarvergadering.