MENU

VvE begroting

De VvE begroting bepaalt uw maandelijkse VvE-bijdrage en is idealiter niet te hoog, maar óók niet te laag. Een realistische VvE begroting bevat alle posten die een verantwoorde exploitatie van de VvE mogelijk maakt, zowel op korte als op langere termijn.

VvE begroting

Realistische VvE begroting gebaseerd op de normale uitgaven

Een VvE begroting hoort een realistische weergave te zijn van het normale uitgavenpatroon van de VvE bij een normaal onderhouden gebouw. In elke VvE begroting hoort in elk geval een post, het zogenaamde spaardeel, opgenomen te zijn om te kunnen sparen voor het toekomstige geplande groot onderhoud c.q. het planmatige onderhoud. Dit spaardeel is idealiter gebaseerd op een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en in een gezonde VvE vormt deze post het grootste aandeel in de totale begroting. Naast een realistisch spaardeel voor toekomstig planmatig onderhoud, hoort een verantwoorde VvE begroting ook posten voor de verplichte gebouwverzekeringen (Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) en opstal met of zonder glas) te bevatten. Naast de verplichte gebouwverzekeringen hebben VvE’s vaak ook nog, dikwijls als onderdeel van een verzekeringspakket, polissen afgesloten voor bestuurdersaansprakelijkheid, rechtsbijstand en ongevallen. Verder horen jaarlijks terugkerende organisatiekosten (zoals voor de vergaderingen) en onvermijdbare onderhoudskosten (zoals vaste onderhoudscontracten voor bijvoorbeeld liften en hydroforen) een vaste plek op de VvE begroting te hebben. Ook schoonmaakkosten en kosten voor nutsvoorzieningen zoals elektriciteitsverbruik en waterlevering komen veel op VvE begrotingen voor. En tenslotte is het altijd verstandig om een realistisch bedrag voor klein dagelijks onderhoud in de begroting op te nemen, want in elk gebouw vinden immers storingen of spontaan optredende gebreken plaats.

Het verleden is bij VvE’s een goede voorspeller van de toekomst

Een goede basis voor een verantwoorde VvE begroting is meestal de jaarrekening van het voorgaande boekjaar, gecorrigeerd voor indexatie en andere voorzienbare kosten c.q. kostenstijgingen. Uit de VvE begroting volgt dan automatisch de maandelijkse VvE-bijdrage per appartement conform de breukdelen uit de splitsingsakte.

Realistisch begroten betekent een realistische VvE bijdrage

VvE’s die met een realistische VvE begroting werken, zullen een maandelijkse VvE-bijdrage kennen die niet te hoog én niet te laag is. Met een realistische VvE begroting kan de VvE in een normale staat van onderhoud gehouden worden en blijven de appartementen waardevast.